Styrelse

Babords Halsars styrelse 2021- 2022

Ordförande Birgitta Sandberg
Kassör Siv Andersson
Sekreterare  Jenny Lättman-Marsch
Ledamot Kerstin Grundemark
Ledamot Birgitta Georén
Suppleant Märta Malmberg
Suppleant Gunilla Djupfeldt
   

Styrelsen träffas ca 1 gång/månad under verksamhetsterminerna.

Skicka e-brev till hela styrelsen

Övriga förtroendeposter i kören

Dirigent Svante Lööf
Vice dirigent Birgitta Georén
Revisor Ingela Hellström
Revisorssuppleant Agneta  Hagström
Bibliotekarie Lena Ahlsén
Kontaktombud sopraner Agnetha Hagström
Kontaktombud altar Inger Löf
Kontaktombud tenor och bas Jörgen Maersk-Möller
Valberedning Inger Löf och Mariann Strand
Körråd  Birgitta Georén,  Kerstin Grundemark,  Lena Ahlsén
Webmaster

Lena Ahlsén och Lotta Fernros