Styrelse

Babords Halsars styrelse 2022- 2023

Ordförande Birgitta Sandberg
Kassör Siv Andersson
Sekreterare  Jenny Lättman- Masch
Ledamot Gunilla Djupfeldt
Ledamot Birgitta Georén
Suppleant Märta Malmberg
Suppleant Maria Gräntz
   

Styrelsen träffas ca 1 gång/månad under verksamhetsterminerna.

Skicka e-brev till hela styrelsen

Övriga förtroendeposter i kören

Dirigent Svante Lööf
Vice dirigent Birgitta Georén
Revisor Agneta Hagström
Revisorssuppleant Eva Sundström
Bibliotekarie Lena Ahlsén
Kontaktombud sopraner Agnetha Hagström
Kontaktombud altar Inger Löf
Kontaktombud tenor och bas Ronni Lindkvist
Valberedning Inger Löf och Mariann Strand
Körråd  Birgitta Georén,  Kerstin Grundemark,  Lena Ahlsén
Webmaster

Lena Ahlsén och Lotta Fernros