Kontakt

Så här får du kontakt med Babords Halsar:

E-posta
info@babordshalsar.se eller ring
Birgitta Sandberg (0738 52 19 67) eller
Svante Lööf (070-650 25 54

Vill du anlita kören?

Förutom att vi gör konserter med hela kören så sjunger vi gärna på evenemang och fester. Ibland kanske det passar bättre med en mindre kör. Du bestämmer! Kontakt, se ovan.