Styrelse

Babords Halsars styrelse 2018 – 2019

Ordförande Birgitta Sandberg
Kassör Siv Andersson
Sekreterare  Jenny Lättman-Masch
Ledamot Kerstin Grundemark
Ledamot Birgitta Georén
Suppleant Märta Malmberg
Suppleant Ingemar Junerud

Styrelsen träffas ca 1 gång/månad under verksamhetsterminerna.

Skicka e-brev till hela styrelsen

Övriga förtroendeposter i kören

Dirigent Svante Lööf
Vice dirigent Birgitta Georén
Revisor Ingela Hellström
Revisorssuppleant Ann-Marie Nilsson
Bibliotekarie Barbro  Jägberger
Kontaktombud sopraner Agnetha Hagström
Kontaktombud altar Inger Löf
Kontaktombud tenor och bas Jörgen Maersk-Möller
Valberedning Mariann Strand
Körråd Barbro Jägberger
Birgitta Georén
Kerstin Grundemark
Lena Ahlsén
 Webmaster Ingemar Junerud